ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1999

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιομηχανία των μεταφορών. Η οργάνωση του Ελληνικού συστήματος μεταφορών
Κεφάλαιο 2 Ιστορική εξέλιξη της εμπορικής βιομηχανίας εναερίων μεταφορών
Κεφάλαιο 3 Η δομή της εμπορικής βιομηχανίας εναερίων μεταφορών
Κεφάλαιο 4 Το διεθνές θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των αερομεταφορέων
Κεφάλαιο 5 Η αγορά των διεθνών αεροπορικών τακτικών γραμμών.
Κεφάλαιο 6 Η ζήτηση του προϊόντος των αερομεταφορέων τακτικών γραμμών.
Κεφάλαιο 7 Η προσφορά του προϊόντος των αερομεταφορέων τακτικών γραμμών.
Κεφάλαιο 8 Τιμή ισορροπίας. Δεικτες μέτρησης :

  • της ζήτησης και της προσφοράς του αεροπορικού προϊόντος
  • του ποσοστού πληρότητας του αεροσκάφους

Κεφάλαιο 9 Η κρίση στη βιομηχανία των εμπορικών εναερίων μεταφορών

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Κεφάλαιο 10 Ο συντελεστής της παραγωγής ΦΥΣΗ. ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.
Κεφάλαιο 11 Ο συντελεστής της παραγωγής ΚΕΦΑΛΑΙΟ :
α) ΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ
β) ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗς ΘΕΣΕΩΝ
Κεφάλαιο 12 Ο συντελεστής της παραγωγής ΕΡΓΑΣΙΑ :
Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Κεφάλαιο 13 ΤΟ ΠΟΪΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Κεφάλαιο 14 Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ (SAFETY) ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ.

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Κεφάλαιο 15 Η διοικητική λειτουργία του προγραμματισμού.
Κεφάλαιο 16 Το Marketing στην επιχείρηση εναερίων μεταφορών-τακτικών γραμμών
Κεφάλαιο 17 Η διανομή του προϊόντος της επιχείρησης εναερίων μεταφορών  -τακτικών γραμμών
Κεφάλαιο 18 Η κοστολόγηση του προϊόντος της επιχείρησης εναερίων μεταφορών-τακτικών γραμμών
Κεφάλαιο 19 Η τιμολόγηση του προϊόντος της επιχείρησης εναερίων μεταφορών-τακτικών γραμμών (yield management)

 

Το βιβλίο αυτό διδασκόταν σε Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. της χώρας.