Μελέτες που εκπόνησε ο Δρ. Ιωάννης Σ. Λαΐνος στον Τομέα μελετών της Ολυμπιακής Αεροπορίας

Μελέτες που εκπόνησε ο Δρ. Ιωάννης Σ. Λαΐνος στον Τομέα μελετών της Ολυμπιακής Αεροπορίας  (Ενδεικτικά) Στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας, στον Τομέα Οικονομικών Μελετών της Ολυμπιακής Αεροπορίας, εκτός από τις συλλογικές εργασίες στις οποίες συμμετείχε, του ανετέθη από την διοίκηση η αποκλειστική εκπόνηση διαφόρων ερευνών-μελετών όπως : (Ενδεικτικά) 1985 «Οι οικονομικές σχέσεις της Ολυμπιακής…